tag: ปรากฏการณ์วิทยา


แปล Designing the Result of One’s Own Warped thought Processes โดย Toyo Ito

2016/06/21 11:53:12

Designing the Result of One’s Own Warped thought Processes โดย Toyo Ito สำหรับงานบ้านพักอาศัยงานแรกของเขาที่ชื่อ Aluminum House

| Toyo Ito | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม |

Space กับ Place ความต่าง

2015/11/17 17:44:07

Space กับ Place เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยถกเถียงกันมานาน ในทางสถาปัตยกรรมแล้ว Space เป็นไปในลักษณะที่ Objective ส่วน Place, Quanlitative หรือ Subjective

| place | space | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม |

Steven Holl สัมภาษณ์ โดย ArchDaily

2015/10/31 22:45:36

Steven Holl สัมภาษณ์ โดย ArchDaily เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆเกี่ยวกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม วิธีการทำงาน และสิ่งที่อยากฝากแก่นักศึกษาและคนทำงานด้านสถาปัตยกรรม

| Steven Holl | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม |

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม เบื้องต้น

2015/10/23 18:00:23

ผมคิดว่าการทำความเข้าใจ ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม (Architectural Theory) เบื้องต้นนั้น ควรระลึกไว้เสมอว่าสถาปนิกแต่ละคนก็มีแนวคิดต่อสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

| ทฤษฎี | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม | สัญวิทยา |

The Thinking Hand โดย Juhani Pallasmaa

2015/09/24 18:42:51

The Thinking Hand โดย Juhani Pallasmaa เป็นหนังสือเกี่ยวกับมือและร่าง โดยเนื้อหาเป็นลักษณะของปรากฏการณ์วิทยาทางสถาปัตยกรรม (Phenomenological Architecture)

| Juhani Pallasmaa | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม | หนังสือ |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22