tag: rttv


วิธีการคำนวณ OTTV ภาคทฤษฎี ตอนที่ 3 TDeq จบผนังทึบ

2015/09/20 17:17:59

เราได้รู้จักวิธีการหาค่าU-Value กันไปแล้ว ตอนจบผมยังค้างเรื่องการหาค่า TDeq เอาไว้ด้วยฉะนั้นครั้งนี้เราจะมาจบเรื่อง TDeq และจบการหาค่า OTTV ของผนังทึบกันครับมีดังนี้ครับ

| energy | ottv | rttv | tdeq |

วิธีการคำนวณ OTTV ภาคทฤษฎี ตอนที่ 2 U-Value และ TDeq

2015/09/20 16:19:31

U-Value และ TDeq เป็นสองค่าหลักในการหาค่า OTTV และ RTTV ในอาคาร บทความนี้อธิบายถึงหลักการ และวิธีคำนวณค่าทัี้สองนี้ เพื่อคำนวณหาค่า OTTV ต่อไป

| energy | ottv | rttv | tdeq | uvalue |

วิธีการคำนวณ OTTV ภาคทฤษฎี ตอนที่ 1 ปฐมบท

2015/09/19 22:30:43

วิธีการคำนวณ OTTV โดย OTTV คือค่าเฉลี่ยของพลังงานที่ผ่านผนังเข้ามาต่อ 1 ตารางเมตร เท่านั้นแหละครับ สั้นๆง่ายๆ โดยมีหน่วยเป็นพลังงาน ต่อ 1 ตารางเมตร

| energy | ottv | rttv |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22