tag: python


Pagination กับ Flatpages

2016/11/28 17:55:03

tutorial นี้เล่าถึงวิธีที่ผมใช้ทำ pagination หรือการทำหน้าใน Flask ที่ใช้ Flatpages จากไฟล์ Markdown โดยสร้าง function สำหรับเลือกข้อมูลที่จะแสดงในแต่ละหน้า

| flask | flatpages | pagination | python |

Speech Recognition ด้วย Python

2016/11/26 00:14:40

Tutorial นี้อธิบายการใช้ Python สำหรับ Speech Recognition หรือการรับรู้ว่าเสียงที่เราพูดไปนั้นเป็นคำว่าอะไร โดยจะใช้ library ชื่อ SpeechRecognition

| python | speech recognition | voice recognition |

Voice Recognition ด้วย Python สั่ง Arduino

2016/11/25 23:18:02

เราสามารถใช้ภาษา Python เพื่อส่งเสียงของเราไปยัง google เพื่อทำการประเมิณว่าเราพูดคำอะไรออกไป และใช้เป็นคำสั่งต่างๆ เช่นสั่งงาน Arduino ให้เปิด-ปิดไฟได้

| arduino | python | speech recognition | voice recognition |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22