tag: shading


หาค่า SC (Shading Coefficient) โดยใช้ SketchUp

2015/10/17 23:40:08

อธิบายการหาค่า SC (Shading Coefficient) โดยใช้ Plugin ใน SketchUp เพื่อใช้ในการคำนวณ OTTV โดยได้แบ่งเป็นส่วนที่อธิบายถึงการใช้ Plugin และรายละเอียดของค่า SC

| energy | sc | shading | sketchup |

การคำนวณค่า SC (สัมประสิทธิ์การบังแดด) เพื่อการคำนวณ OTTV ฉบับภาษาคน

2015/09/20 20:15:43

ค่า SC คือค่าที่จะบอกเราว่าแผงบังแดดนั้นๆมีผลทำให้หน้าต่างนั้นๆได้รับรังสีความร้อนกี่ % เช่นถ้าค่า SC = 0.6 ก็แปลว่าแผงบังแดดนั้นทำให้มีรังสีความร้อนผ่านเข้ามาแค่ 60% นั่นเอง

| grasshopper | ottv | sc | shading |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22