tag: สังคม


Representation และ Simulation ในสถาปัตยกรรม

2016/05/24 18:12:43

Representation และ Simulation ต่างกันอย่างไร? บทความนี้พยายามอธิบายถึงลักษณะ และความแตกต่างของทั้งสองอย่างนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆในงานสถาปัตยกรรม

| simulation | สถาปัตยกรรม | สังคม |

All Things Are Nothing to Me โดย Max Stirner

2015/11/17 00:24:59

All Things Are Nothing to Me เป็นชื่อบทนำในหนังสือ The Ego and His Own หรือในภาษาเยอรมันชื่อว่า Der Einzige und sein Eigentum เขียนโดย Mas Stirner ในปี 1844

| Max Stirner | สังคม | หนังสือ |

การหาเลี้ยงชีพ

2015/11/02 20:57:12

การหาเลี้ยงชีพ คืออะไร? ผมจริงๆก็ไม่ได้ว่าง แต่ก็อยากลองให้เวลากับคำถามนี้สักนิดนึง ถือเป็นการผ่อนคลาย เราควรเริ่มจากการแยกคำว่า "หา" "เลี้ยง" และ "ชีพ" ออก

| สังคม |

คุยกับทางเท้า พื้นที่สาธารณะ

2015/10/24 23:30:44

คุยกับทางเท้า เป็นบทที่ผมเขียนสั้นๆเพื่อเสนอส่วนหนึ่งในมุมมองของผมที่มีต่อทางเท้าในกรุงเทพ โดยเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรม

| สถาปัตยกรรม | สังคม | สัญวิทยา |

สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๔๙

2015/09/21 18:15:26

เนื้อหาในหนังสือ สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๔๙ เล่มนี้มาจากการรวมเล่มของบทความในวารสารอ่าน ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2556

| ชาตรี ประกิตนนทการ | สถาปัตยกรรม | สังคม | สัญวิทยา | หนังสือ |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22