หาค่า SC (Shading Coefficient) โดยใช้ SketchUp


2015/10/17 23:40:08 |

วันนี้ขอลองทำมาเป็นคลิป คิดว่าน่าจะอธิบายได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ

หลักๆเลยก็คือเรื่องของการใช้ Plugin ในโปรแกรม SketchUp ในการหาค่า Shading Coefficient (สัมประสิทธิ์การบังแดด) นะครับ ซึ่งตัวหลักการผมเคยอธิบายไว้ใน การคำนวณค่า SC (สัมประสิทธิ์การบังแดด) เพื่อการคำนวณ OTTV: ฉบับภาษาคน ไว้แล้ว แต่ในคลิปนี้จะอธิบายอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจมากขึ้น ส่วนรายละเอียดในตัวคำนวณ ผมคงไม่ได้อธิบายไปจนถึงวิธีการเขียน Plugin (เพราะผมไม่ได้เขียน) แต่จะอธิบายวิธีใช้เป็นหลักเสียมากกว่านะครับ ส่วนตอนท้ายของคลิปมีการพูดถึงตัวอย่างอาคารที่คำนวณในตอนที่แล้วก็ดูได้จาก OTTV ภาคทฤษฎี ตอนที่ 5: จบทฤษฎี เลยครับ

Download ตัว Plugin ได้จาก ที่นี่ เลยครับ ต้องขอขอบคุณดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จาก A49 ขอนแก่นด้วย สำหรัการเขียน Plugin นี้ขึ้นมาครับ

Note: ตัว Plugin โหลดไปแล้วมันจะเป็นไฟล์ *.rar นะครับ จำเป็นจะต้อง unzip ก่อน


หาค่า SC (Shading Coefficient) โดยใช้ SketchUp


| sc | shading | sketchup | energy |

โพสที่เกี่ยวข้อง