วิธีลง Plugin LadyBug กับ HoneyBee ใน Grasshopper


2015/11/27 14:08:40 |

สวัสดีครับ ตอนนี้จะอธิบาย วิธีลง Plugin LadyBug กับ HoneyBee ใน Grasshopper นะครับ ซึ่งตัว LadyBug จะเป็นเรื่องของการช่วยเปิดมุมมองด้านพลังงานในการออกแบบ การแสดงผลต่างๆ ส่วนตัว HoneyBee จะเกี่ยวกับการเชื่อมโมเดลเข้ากับโปรแกรมคำนวณอื่นๆ เช่น DAYSIM หรือ Energy Plus (E+) เป็นต้น

วิธีลง Plugin LadyBug กับ HoneyBee ใน Grasshopper

เรามาเริ่มกันทีละขั้นเลยนะครับ โดยวิธีการลง LB + HB ผมเอามาจาก ที่นี่ และ ที่นี่ ซึ่งผมจะทำเพียงอธิบายเป็นภาษาไทยและมีภาพประกอบเท่านั้นนะครับ

1. ลง Plugin GHPython ก่อนอย่างแรกเลยครับ โหลดจาก ที่นี่ วิธีลงคือเปิด Grasshopper ขึ้นมาแล้วลากไฟล์ที่โหลดลงไปใน Canvas ตามรูปที่ 1 เลยครับ

Note: ถ้ายังไม่มี account กับ Food4Rhino ก็ต้องสมัครก่อนครับ

วิธีลง_Plugin_LadyBug_กับ_HoneyBee_GHPython
รูปที่ 1 ลากไฟล์ ghpython.gha ที่โหลดมาจากข้อ 1 ลงไปใน Canvas ของ Grasshopper

2. จากนั้นก็โหลด LB + HB ต่อเลยครับ โดยโหลดจาก ที่นี่ ทำการ unzip แล้วเปิด folder ขึ้นมา เลือกไฟล์ทั้งหมด ยกเว้นไฟล์ .txt แล้วลากลง Canvas ใน Grasshopper เหมือนข้อที่แล้วครับ

วิธีลง_Plugin_LadyBug_กับ_HoneyBee_LB_HB
รูปที่ 2 ลาก LB + HB ลงไปบน Canvas ของ Grasshopper

3. จากนั้นลองปิด Grasshopper ปิด Rhino แล้วลองเปิดใหม่ดูว่ามี tab ของ LadyBug กับ HoneyBee ข้างบนแบบรูปที่ 3 แล้วหรือยัง

วิธีลง_Plugin_LadyBug_กับ_HoneyBee
รูปที่ 3 แสดง tabs ของ LB + HB

4. ลงโปรแกรม Radiance ที่ C:\Radiance โหลดตัวลงจาก ที่นี่

5. ลงโปรแกรม DAYSIM ที่ C:\DAYSIM โหลดตัวลงจาก ที่นี่

6. ลงโปรแกรม EnergyPlus 8.3.0 ที่ C:\EnergyPlusV8-3-0 โหลดตัวลงจาก ที่นี่ (ที่ให้ลง 8.3 ไม่ใช่ 8.4 เพราะทาง HB ปัจจุบันยังไม่ได้ทดสอบกับตัว 8.4 ครับ อาจะเกิดปัญหา แต่ 8.3 ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ)

7. สุดท้ายคือโหลด falsecolor2.exe แล้วเอาไปไว้ที่ C:\Radiance\bin ครับ

6. ลงโปรแกรม OpenStudio โหลดตัวลงจาก ที่นี่

7. ลงโปรแกรม THERM โหลดตัวลงจาก ที่นี่

8. สุดท้ายคือโหลด falsecolor2.exe แล้วเอาไปไว้ที่ C:\Radiance\bin ครับ

จบแล้วครับ เท่านี้ก็ลองเปิดๆมาเล่นดูได้แล้วครับ :)


| grasshopper | LBHB |

โพสที่เกี่ยวข้อง