การหาค่า Illuminance ด้วย LBHB


2016/11/25 19:48:32 |

วันนี้เป็นเรื่องการทำ Annual Daylight Simulation ด้วย Ladybug + Honeybee ใน Grasshopper นะครับ โดยจะคล้ายๆกับวีดีโอก่อนเรื่อง Daylight Factor ต่างกันนิดเดียว

เนื้อหาตอนนี้ - Annual Daylight Simulation - การอ่านและแสดงผล Simulation รายชั่วโมง - การอ่านและแสดงผลตาม % ของชั่วโมงที่แต่ละจุดมีความสว่างอยู่ในช่วงที่กำหนด

สามารถ Download ไฟล์ Grasshopper จาก tutorial นี้ได้ ที่นี่

การหาค่า Illuminance ด้วย LBHB


| grasshopper | LBHB | lux | illuminance | simulation | energy |

โพสที่เกี่ยวข้อง