tag: สัญวิทยา


คุยกับทางเท้า พื้นที่สาธารณะ

2015/10/24 23:30:44

คุยกับทางเท้า เป็นบทที่ผมเขียนสั้นๆเพื่อเสนอส่วนหนึ่งในมุมมองของผมที่มีต่อทางเท้าในกรุงเทพ โดยเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรม

| สถาปัตยกรรม | สังคม | สัญวิทยา |

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม เบื้องต้น

2015/10/23 18:00:23

ผมคิดว่าการทำความเข้าใจ ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม (Architectural Theory) เบื้องต้นนั้น ควรระลึกไว้เสมอว่าสถาปนิกแต่ละคนก็มีแนวคิดต่อสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

| ทฤษฎี | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม | สัญวิทยา |

The Language of Space โดย Bryan Lawson

2015/10/12 17:02:58

The Language of Space (ภาษาของพื้นที่ว่าง) โดย Bryan Lawson เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาของพื้นที่ว่าง โดยเป็นมุมมองที่ผสมระหว่างจิตวิทยา สังคม และสถาปัตยกรรม

| Bryan Lawson | สถาปัตยกรรม | สัญวิทยา | หนังสือ |

Semiology and the Urban โดย โรล็องด์ บาร์ตส์

2015/09/22 21:15:20

Semiology and the Urban (เป็น Lecture วันที่ 16 พฤษภาคม ในปี 1967) ของ Roland Barthes ซึ่งผมไม่ทราบว่ามีใครแปลเป็นไทยไว้ที่ไหนแล้วหรือเปล่า

| Roland Barthes | urban | สถาปัตยกรรม | สัญวิทยา |

สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๔๙

2015/09/21 18:15:26

เนื้อหาในหนังสือ สถาปัตยกรรมไทย หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๔๙ เล่มนี้มาจากการรวมเล่มของบทความในวารสารอ่าน ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2556

| ชาตรี ประกิตนนทการ | สถาปัตยกรรม | สังคม | สัญวิทยา | หนังสือ |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22