blogs


การหาเลี้ยงชีพ

2015/11/02 20:57:12

การหาเลี้ยงชีพ คืออะไร? ผมจริงๆก็ไม่ได้ว่าง แต่ก็อยากลองให้เวลากับคำถามนี้สักนิดนึง ถือเป็นการผ่อนคลาย เราควรเริ่มจากการแยกคำว่า "หา" "เลี้ยง" และ "ชีพ" ออก

| สังคม |

Steven Holl สัมภาษณ์ โดย ArchDaily

2015/10/31 22:45:36

Steven Holl สัมภาษณ์ โดย ArchDaily เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆเกี่ยวกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรม วิธีการทำงาน และสิ่งที่อยากฝากแก่นักศึกษาและคนทำงานด้านสถาปัตยกรรม

| Steven Holl | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม |

Ken Yeang ทฤษฎีเบื้องต้น

2015/10/26 19:14:56

Ken Yeang ทฤษฎีเบื้องต้น เล่าถึงแนวความคิดในการออกแบบของ Ken Yeang สถาปนิกที่ออกแบบเพื่อความเป็นนิเวศ (Ecological Design) เพื่อให้ต่อยอดในการศึกษาต่อไป

| energy | Green Architecture | Ken Yeang | สถาปัตยกรรม |

คุยกับทางเท้า พื้นที่สาธารณะ

2015/10/24 23:30:44

คุยกับทางเท้า เป็นบทที่ผมเขียนสั้นๆเพื่อเสนอส่วนหนึ่งในมุมมองของผมที่มีต่อทางเท้าในกรุงเทพ โดยเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรม

| สถาปัตยกรรม | สังคม | สัญวิทยา |

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม เบื้องต้น

2015/10/23 18:00:23

ผมคิดว่าการทำความเข้าใจ ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม (Architectural Theory) เบื้องต้นนั้น ควรระลึกไว้เสมอว่าสถาปนิกแต่ละคนก็มีแนวคิดต่อสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน

| ทฤษฎี | ปรากฏการณ์วิทยา | สถาปัตยกรรม | สัญวิทยา |

whoami


สวัสดีครับ

ผมชื่อ พัฒนา ชื่อเล่นชื่อ ใหม่ นะครับ

Blog นี้เป็นที่ๆผมเขียนเรื่องต่างๆที่ผมอยากเขียน ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคิด ทั้งเรื่องสถาปัตยกรรม สังคม และอื่นๆ


mymessage


ผมได้เปลี่ยนโครงสร้างของ website ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นบางโพสอาจจะไม่ได้อยู่ที่ url เดิม แต่ยังอยู่แน่นอนครับ ลองหาดู ถ้าไม่หาเจอก็ส่งข้อความมาถามผมได้

ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะครับ

หลักๆที่เปลี่ยนไปก็คือ

  • เปลี่ยน web framework จาก Wordpress มาเป็น Flask
  • เปลี่ยนคอมเม้นจาก Disqus มาเป็น Facebook
  • เปลี่ยนตำแหน่ง url ทั้งหมด
  • เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา สี layout
  • เพิ่ม SSL (จะเห็นว่าเป็น https://)
  • เพิ่ม/แยก ส่วน tutorials กับ projects ออกมา

2016/11/22